Har du noget at dele med os andre?

For at få gang i hjemmesiden vil bestyrelsen opfordre til, at alle kommer med input til hjemmesiden.
Det kan være oplysninger om arrangementer, hygge på gadehjørnet, grill med naboerne eller forslag til tiltag i G/F Læskovgaard generelt.

Mail til paw(a)gf-laeskovgaard.dk og send dit forslag.